lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Uppsatsbank

Välkommen till KEFUs uppsatsbank. Uppsatsbanken är tänkt att vara en mötesplats för uppsatsskrivande studenter och Skånes kommuner och landsting. På denna sida har Skånes kommuner och landsting möjlighet att publicera uppsatsämne inom ämnet kommunal ekonomi. Uppsatsämnena vänder sig till Dig som ska skriva uppsats på C- eller D-nivå. Aktuella uppsatsämnen kommer att presenteras nedan.

Har Ni några intressanta frågeställningar eller utredningsförslag som Ni tycker kan vara lämpliga som uppsatsarbeten? Skicka in en redogörelse för uppsatsens frågeområde samt namn och telefonnummer på kontaktperson till KEFUs kansli. Det går också bra att skicka e-post till: kefu@fek.lu.se.

För ytterligare information om uppsatsbank och uppsatsämne kontakta Ulf Ramberg per e-post eller på telefon 046 - 222 49 60.