lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Urval av publikationer från KEFU:s forskarnätverk

Här listas ett urval av övriga böcker med KEFU koppling (för ytterligare publikationer titta in på PUMAR Ekonomihögskolan).

Anna Thomasson, 2013  
Styrning av offentligt ägda bolag.

Andersson, F mfl 2012
Speglingar av en förvaltning i förändring.

Mats Utbult (red), 2004
Ledarskap i kommuner  - forskningsfrukter och tankeföda från chefsberättelser.

Lennart Hansson & Jan Inge Lind, 1999
Marknadsorientering i kommuner och landsting: erfarenheter och lärdomar från pionjärernas kamp.

Stefan Yard, 1997
Beräkningar av kapitalkostnader – samlade effekter i bestånd särskilt vid byte av metod och avskrivningstid.

Se även www.natkom.se för publikationer