lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Urval av övriga KEFU-böcker

Stefan Yard, 1997
Beräkningar av kapitalkostnader – samlade effekter i bestånd särskilt vid byte av metod och avskrivningstid.

 

Lennart Hansson & Jan Inge Lind, 1999
Marknadsorientering i kommuner och landsting: erfarenheter och lärdomar från pionjärernas kamp.

 

Mats Utbult (red), 2004
Ledarskap i kommuner  - forskningsfrukter och tankeföda från chefsberättelser.

 

Andersson, F mfl 2012
Speglingar av en förvaltning i förändring.

 

Anna Thomasson, 2013  
Styrning av offentligt ägda bolag.

 

 

För övriga publikationer titta in på PUMAR Ekonomihögskolan

 

Se även www.natkom.se för publikationer