lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Avhandlingar 2009-2016

Tove Dannestam, 2009
Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet.

Anna Thomasson, 2009
Navigating in the landscape of ambiguity - A stakeholder approach to the governance and management of hybrid organisations.

Sandra Erntoft, 2010
The use of health economic evaluations in pharmaceutical priority setting - The case of Sweden.

Jonas Fjertorp, 2010
Investeringar i kommunal infrastruktur – Förutsättningar för en målfokuserad investeringsverksamhet.

Peter Håkansson, 2011
Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital.

Pia Nylinder,  2012
Budgetary Control in Public Health Care - A Study about Perceptions of Budgetary Control among Clinical Directors.

Jens Dietrichson, 2013
Designing Public Organizations and Institutions: Essays on Coordination and Incentives.

Lina Maria Ellegård, 2013
Political conflicts over public policy in local governments.

Anna H Glenngård, 2013
Objectives, actors and accountability in quasi-markets: Studies of Swedish Primary Care.

Alexander Paulsson, 2014
Arenan och den entreprenöriella staden – byråkrati, viljan att samverka och gåvans moraliska ekonomi.

Tom S Karlsson, 2014
Manager and Civil Servant - exploring actors taken –for-granted assumptions in public administration.

Mattias Haraldsson, 2016
Accounting and auditing in municipal organisations – Four papers on accounting compliance and audit costs

 

För beställningar kontakta KEFU