lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Avhandlingar 1998-2008

Gudbjörg Erlingsdottir, 1999
Förförande idéer – kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården

Lennart Hansson & Jan Inge Lind, 1999
Marknadsorientering i kommuner och landsting: erfarenheter och lärdomar från pionjärernas kamp

Karin Bryntse, 2000
Kontraktsstyrning i teori och praktik

Ola Mattisson, 2000
Kommunala huvudmannastrategier för kostnadspress och utveckling - en studie av kommunal teknik

Mikael Hellström, 2002
Resultatenheter i kommunalteknisk verksamhet - struktur, process och effekt 

Torbjörn Tagesson, 2002
Kostnadsredovisning som underlag för benchmarking och prissättning - studier av kommunal va-verksamhet

Ulrika Westrup, 2002
Gränsöverskridande styrning – om krav på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar

Gissur Ó Erlingsson, 2003
Den lokala politikens fragmentering. (lic)

Lars Nordgren, 2003
Från patient till kund - Intåget av marknadstänkande i sjukvården och förskjutningen av patientens position

Jan-Olof Müller, 2005
Utformning, användning och avtryck av flerdimensionella styrverktyg i statliga myndigheter

Louise D. Bringselius, 2008 
Personnel resistance in public professional service mergers - The merging of two national audit organizations.

 

För beställningar kontakta KEFU