lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Avhandlingar 1987-1997

Stefan Yard, 1987
Kalkyllogik och kalkylkrav — samband mellan teori och praktik vid kravställandet på investeringar i företag
 
Anders Anell, 1991
Från central planering till lokalt ansvar. Budgeteringens roll i landstings-kommunal sjukvård
 
Lars Edgren, 1991
Service management inom svensk hälso- och sjukvård – affärsutveckling och kundorganisation
 
Gert Paulsson, 1993
Accounting Systems in Transition – A case study in the Swedish health care organization
 
Christer Jonsson, 1995
Ledning i folkrörelseorganisationer – den interaktiva ledningslogiken
 
Christine Blomquist, 1996
I marknadens namn – mångtydiga reformer i svenska kommuner
 
Leif Holmberg, 1997
Health-care Processes. A Study of Medical Problem-solving in the Swedish Health-care Organisation
 
Ulf Ramberg, 1997
Utformning och användning av kommunala verksamhetsmått
 
 
För beställningar kontakta KEFU