lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-avhandlingar

En stor mängd avhandlingar och böcker har kunnat författas tack vare anslag från KEFU. Följ flikarna till vänster där avhandlingarna finns listade i kronologisk ordning.