lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Publikationer

Publikationer

Publikationer som forskarna i KEFUs nätverk producerar sprids på olika sätt. FoU-projekt finansierade av KEFU, men också andra sektors relevanta rapporter, publiceras digitalt i KEFU-Skånes skriftserie. Vanligtvis finns det också en publicering i internationella tidskrifter av respektive författare kopplad till aktuell rapport i skriftserien (sök då i Lunds universitets publikationsbas). 
 
Forskarna i KEFUs nätverk publicerar sig också på andra förlag med frågor som berör den offentliga sektorns styrning, organisation och ekonomi. Ett urval av dessa publikationer (som ges ut av annat förlag) nås via länk till vänster på denna sida. Även till de avhandlingar som producerats över åren finns en länk till vänster. Många av dessa forskare är numera på olika sätt engagerade i PUMAR och KEFU.