lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU:s styrelse

information om KEFU:s styrelse. mötestider och ledamöter

LEDAMÖTER 2020

 

Lunds universitet   
Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen
Andreas Bergh, docent, Nationalekonomiska institutionen
Tomas Bergström, docent, Statsvetenskapliga institutionen  
Ulf Ramberg, docent, Företagsekonomiska institutionen

 

Representanter från sektorn
Annika Lagerlöw Ahola, enhetschef vid koncernstaben, Region Skåne
Maria Holm, bitr. förvaltningschef, Skol-och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad
Monica Holmqvist, förbundsdirektör, Kommunförbundet Skåne
Frida Lindkvist, stabschef vid SUS
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör, Region Skåne
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, Lunds kommun

 

Suppleanter
Lina Maria Ellegård, Nationalekonomiska institutionen
Camilla Gärdebring, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun
Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne
Dahlia Mukhtar Landgren, Statsvetenskapliga institutionen
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, Burlövs kommun
Anna Thomasson, docent, Företagsekonomiska institutionen

STYRELSEMÖTEN 2020

  • 17 mars
  • 20 maj
  • 6 oktober
  • 16 december