lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU och GDPR

KEFUs register och GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och det finns därför anledning att uppmärksamma vilken roll KEFUs register har.

I samverkan mellan Skånes kommuner, Region Skåne och Lunds Universitet har KEFU sedan 1984 byggt broar mellan teori och praktik rörande organisation, ledning och ekonomi av offentlig förvaltning. KEFUs leds av en part-sammansatt styrelse. 

Brobyggandet sker på många olika sätt. Initiering, spridning och dialog om hur forskning kan bidra till att stödja och utveckla verksamheten är ett av KEFUs centrala syften. Seminarieverksamheten är ett viktigt fora för att realisera detta syfte och gratis för anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner, Region Skåne och Lunds universitet. Att du har anmält dig till ett eller flera seminarium är en vanlig anledning till att dina kontaktuppgifter är registrerade. I de fall du inte kostnadsfritt har kunnat ta del av KEFUs olika erbjudanden är också faktureringsuppgifter registrerade. För att säkerställa att KEFU når aktuella målgrupper hos de samverkande parterna sker också översyner av registret via era arbetsgivares hemsidor och växel. 

Då EU:s nya dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 uppmärksammades vilken roll KEFUs register har. Registret är centralt för att realisera KEFUs brobyggande syfte och används för att sprida KEFUs nyhetsbrev, där bl.a. aktuell forskning presenterats, och för att bjuda in till KEFUs olika arrangemang. Att du inte tidigare har misstyckt till att dina kontaktuppgifter används av KEFU på detta sätt, har tolkats som att du samtyckt till KEFUs användning av dina kontaktuppgifter. Vill du inte längre finnas med i KEFUs register, eller har frågor om din registrering, kan du kontakta KEFUs kansli via kefu@kefu.se.