lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-dagens material 2018

HÄR HITTAR DU FÖRELÄSNINGSMATERIAL FRÅN KEFU-DAGEN DEN 29 maj 2018

KEFU-dagen den 29 maj på temat "Demokratins utmaningar" handlade om utmaningar för svensk demokrati.

Föreläsningarna handlade bland annat om god ton i den politiska debatten och hur vi kan förebygga hot mot förtroendevalda. Vidare avhandlades orons betydelse för medborgarnas politiska beteende och frågan om PK och yttrandefrihet är ett demokratiskt dilemma var också på dagens agenda..
Eftermiddagen ägnades åt mer praktiknära exempel som Troll på social medier.  Dagen avslutades med en paneldebatt där seminariets deltagare fick möjlighet att ställa frågor till talarna.

På denna sida hittar du material från föreläsningarna i form av dagens program och presentationsmaterial samt de filmade presentationerna.