lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-dagens material 2017

HÄR HITTAR DU FÖRELÄSNINGSMATERIAL FRÅN KEFU-DAGEN DEN 13 JUNI 2017

KEFU-dagen den 13 juni 2017 på temat "Vad gror i den skånska myllan – tänkbara skepnader av Skåne 2050" handlade om den kommunala framtiden. För att belysa denna gjordes nedslag med hjälp av forskare och praktiker inom olika områden såsom ekonomi, handel, kollektivtrafik, arbetsmarknad, robotics etc.

Det blev en mycket intressant dag och till höger hittar du material från föreläsningarna i form av dagens program och presentationsmaterial samt de filmade presentationerna.