lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Uppsats om valfrihet inom specialiserad sjukvård prisas

Publicerad: 2019-09-06

Vad blir resultatet inom sjukvården med reformer, nya finansieringsmetoder och olika styrsignaler från politiker och myndigheter? Det är frågor som nyblivna alumnen Thea Enhörning Admarker intresserat sig för. Nu prisas hennes uppsats med fokus på ögonsjukvård av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.

Foto: IHE

Varför valde du att skriva din masteruppsats i hälsoekonomi, mer specifikt vårdval inom specialiserad sjukhusvård?

– Vårdval inom specialiserad sjukhusvård innebär ökad konkurrens i sektorn och för icke-vinstdrivande verksamheter innebär detta att de får konkurrera med kvalitet. Därför ville jag testa om kvaliteten faktiskt ökade. Att följa upp effekter av förändringar i hälso- och sjukvården är så viktigt för att kunna prioritera vad som ska göras i framtiden och vilken resursanvändning som skapar mervärde för patienterna.

Var det något i resultatet som förvånade dig?

– Jag blev positivt överraskad av att jag inte kunde hitta bevis för ”upcoding” av patienter. Jag blev också positivt överraskad av att ökad kvalitet var ett av de tydligaste resultaten från min studie. 

Ser du möjligheter till vidare forskning inom det som du har tittat på?

– Absolut. Jag tittade bara på ett terapiområde inom specialiserad vård med ett begränsat antal landsting som använde sig av Lagen om Vårdval, LOV. Att göra fortsatta studier av LOV på fler terapiområden och med ett större antal landsting är nödvändigt för att kunna dra några riktiga slutsatser om effekten av LOV i specialiserad sjukhusvård. 

Det här är det andra uppsatspriset som du tar hem. Du har tidigare fått KEFU:s uppsatsstipendium. Hur känns det att få ytterligare ett just stipendium för en uppsats som du har skrivit?

– Det är väldigt roligt att få ett uppsatsbaserat stipendium. Uppsatsen är den del av utbildningen där jag som student får frihet att göra precis vad jag vill och att få erkännande för något jag ensam arbetat så hårt med gör mig otroligt stolt. 

Vad tycker du om uppsatsprocessen? Någon del som är extra intressant, rolig eller svår?

– Den svåraste delen var definitivt att komma på ett ämne och en frågeställning. Jag kontaktade personer som jag visste var kunniga inom hälso- och sjukvård för att kunna ”pick their brains” och hittade på så sätt vad jag ville skriva om. 

– Den roligaste delen tyckte jag var att bearbeta den data jag kunnat samla in och att börja köra de ekonometriska metoder jag ville använda mig av. Det kommer alltid fram nya problem när man testar sin metod och jag fick lägga många frustrerande timmar på att planlöst prova mig fram, men till slut hittar man lösningen!

Uppsatsen: Does the Swedish specialized health care respond to competition inducing reforms? – Effects of the Freedom of Choice Act on quality, volume, efficiency and upcoding for elective patients

 

IHE:s uppsatsstipendium

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons stiftelse för hälsoekonomisk forskning har utsett Thea Enhörning Admarker till mottagare av 2019 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi. Hennes uppsats Does the Swedish specialized health care respond to competition inducing reforms? – Effects of the Freedom of Choice Act on quality, volume, efficiency and upcoding for elective patients lades fram vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet läsåret 2018/2019.

Motiveringen:
Marknadsorienterade reformer, exempelvis att patienter själva kan välja vårdgivare som möjliggjordes med Lagen om Vårdval, har framhållits som en möjlig väg att påverka vårdens kvalitet i positiv riktning. Thea Enhörning Admarker har på ett förtjänstfullt sätt genomfört en gedigen analys av införandet av denna valfrihetsreform inom specialiserad sjukhusvård. Hon har använt uppgifter från ögonsjukvård och analyserat reformens effekter på volymer, kvalitet och effektivitet. Detta ger relevanta insikter i en mycket omdebatterad fråga. Uppsatsen i sig är mycket välskriven och visar genom sin stringenta analys på en god förståelse för det ekonomiska hantverket.

Stipendiet delades ut vid årets IHE Forum på Grand Hotel i Lund den 5 september 2019.

Tre uppsatser fick hedersomnämnanden av bedömningskommittén. En av uppsatserna var från Ekonomihögskolan, nämligen Anna Helgessons Does Medical Marijuana Availability Reduce Prescription of Anxiety Medication and Improve Mental Health?

Läs mer om IHE här

Läs mer om IHE:s uppsatsstipendium

Thea Enhörning Admarker

Thea har studerat på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hon avslutade masterutbildningen i nationalekonomi i juni 2019. Detta innebär i Theas fall en dubbelexamina i form av en tvåårig master i nationalekonomi och en ettårig master/magister i hälsoekonomi.

Hon jobbar sedan augusti i år som hälsoekonom hos Socialstyrelsen på avdelningen för analys.