lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Från valmanifest till utlovad verksamhet med hjälp av styrbar politik och ett ledningssystem

Under fem år – från januari 2011 till och med mars 2015 – har Leif Jonsson studerat hur Motala kommun installerade och arbetade med ett kommunledningssystem i syfte att realisera politik utlovad vid val. Leif kommer att berätta vad han såg i den gjorda studien. Han kommer med utgångspunkt från detta att diskutera frågor om ledningssystem, om rollfördelning mellan ledande politiker och tjänstemän i kommunledningsarbete samt om hantering av lokal politik.
Studien finns publicerad i boken Kommunledning, lokal politik och demokrati utgiven 2015 på förlaget Nya Doxa.
 
Medverkande: Leif Jonsson, docent, Centrum för Kommunstrategiska Studier vid Linköpings universitet. Leif Jonsson har arbetat med kommunlednings-forskning sedan 1997 knuten till Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS) vid Linköpings universitet. Leif är disputerad i Företagsekonomi och docent i Kultur och samhälle.
 
Tid: Tisdagen den 26 april klockan 13.30 – 16.30.
 
Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, EC3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.
 
Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.
 
 
 
 

AVGIFTSFRIA SEMINARIER

Alla KEFU-seminarier är avgiftsfria för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.