lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vad kan Sverige lära av brittisk primärvård? 

KEFU-kurs den 14 mars

Sverige har få allmänläkare trots att svensk vård totalt sett har många läkare jämfört med andra OECD-länder. Under senare tid har behovet av att förstärka primärvården på nytt uppmärksammats och i nationella utredningar och i flera landsting talas om att ställa om och modernisera vården med fokus på den nära vården. Men vad är då en modern primärvård? Vad kan vi lära av andra länder?

Under seminariet presenterar professor Martin Roland, själv allmänläkare, resultat från forskning och sin syn på utmaningarna inom brittisk primärvård. Professor Roland har bl a varit ordförande för den oberoende “Commission on the Primary Care workforce” som nyligen publicerat rapporten ”The future of primary care: Creating teams for tomorrow”.

Fredrik Lennartsson, nybliven hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, ger sin syn på primärvårdens utmaningar och vägar framåt, bl a utifrån det arbete han tidigare ansvarat för som generaldirektör för Vårdanalys.

Medverkande:

Martin Roland, CBE, professor of health services research, University of Cambridge

Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne

Anders Anell, professor, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

mer information och anmälan

Tid

Onsdagen den 14 mars klockan 13:30 – 16:00

Plats

Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund.

Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Avgift

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmälan