lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Effekter av förändrad ersättningsmodell i Skånsk sjukhusvård – från prestation till anslag

KEFU-seminarium den 24 oktober

Principer för att fördela resurser inom sjukvården – ersättningsmodeller – är ett kärt tema inom hälsoekonomi. I den eviga strävan att korta vårdköer har en del svenska landsting gått ifrån den traditionella anslagsfinansieringen av sjukhus och istället infört rörliga ersättningsmodeller, där den totala ersättningen beror på antalet vårdtillfällen, med priser satta utifrån patientens förväntade resursåtgång. Denna typ av modell har senare kommit att kritiseras för att motverka effektiviseringar och för att stimulera etiskt problematiska prioriteringar och beteenden.

Under perioden 2005-2012 gjorde Region Skåne hela resan från anslagsfinansiering till en rörlig ersättningsmodell och tillbaka till anslag igen. På detta KEFU-seminarium kommer Anna Häger Glenngård och Lina Maria Ellegård presentera sin studie av vad återgången till anslag inneburit och hur chefer på olika nivåer och i olika sjukhusförvaltningar ser på förändringen. På seminariet kommer även representanter från Region Skåne att ge sitt perspektiv.

Medverkande: Anna Glenngård och Lina Maria Ellegård, båda forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Tid
Onsdagen den 24 oktober 14.00 – 16.30

Plats
Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Pris
Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes
kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmäl dig här http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/428