lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kommunrevisionen – en kritisk vän eller ett nödvändigt ont

Kommunrevisionens roll har vid återkommande tillfällen varit föremål för diskussion. Vad som framförallt har rönt intresse är frågan om de politiskt tillsatta revisorernas oberoende. Det här seminariet kommer att ta sin utgångspunkt i frågan om oberoende men inte stanna där utan gå djupare in på frågan om revisionens funktion inom kommuner och landsting nu samt hur revisionen kan utformas framöver. Seminariet grundar sig i en studie av hur revisorer i kommuner och landsting uppfattar sin roll och funktion samt relationen mellan revisionen och dess uppdragsgivare – fullmäktige.

Medverkande: Anna Thomasson, docent vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Författare till KEFU-rapporten Kommunrevisionen – en ”kritisk vän” eller ett nödvändigt ont.

 

mer information och anmälan

Tid

Fredagen den 17 mars klockan 14:00 – 16:30

Plats

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund.

Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Avgift

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmälan