lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminariematerial 2015

Material från KEFU-seminarier

Här publiceras material från KEFU-seminarierna 2015

2015

 
SEMINARIUM DEN 25 MARS 
Processorienterad ekonomistyrning

Medverkande: Gert Paulsson, ek. dr. KEFU och docent vid Företagsekonomiska institutionen/Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
 

Material i pdf-format

 

SEMINARIUM DEN 16 APRIL
Sociala investeringar
 
Medverkande: Robert Jonsson, ek dr. Centrum för Kommunstrategiska Studier i Linköping, Hans Knutsson, KEFU, ek.dr. EHL, Lunds universitet
 
 
 
SEMINARIUM DEN 26 NOVEMBER
Hur kan prioriteringar i äldreomsorgen förbättras ur de äldres perspektiv?
 
Medverkande: Marianne Svensson, Senior utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
 

Material i pdf-format

 

SEMINARIUM DEN 2 DECEMBER
En kommunallag för framtiden

MedverkandeAnna Sandborgh, fd kommundirektör i Karlstad under tjugo år och mångårig ordförande i kommundirektörsföreningen i Sverige.

Material i pdf-format