lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-dagens material 2016

HÄR HITTAR DU FÖRELÄSNINGSMATERIAL FRÅN KEFU-DAGEN DEN 2 juni 2016.

KEFU-dagen den 2 juni 2016 på temat "Tänk om integrationen - erfarenheter av migrationen och dess möjligheter på kort och lång sikt" lockade runt 200 deltagare. Dick Harrison inledde dagen med föreläsningen "Från vikingatida kolonisation till nutida flyktinginvandring. Hur immigrationen har bidragit till det moderna Sveriges framväxt." innan resten av dagens intressanta föreläsare tog vid. Moderator var Johan Wester.

Till höger hittar du material från föreläsningarna i form av dagens program, presentationsmaterial samt de filmade presentationerna. 

PRESENTATIONSMATERIAL, KEFU-DAGEN DEN 2 juni 2016

Introduktion KEFU-dagen 2016

ÖVRIGA FILMADE PRESENTATIONER, KEFU-DAGEN DEN 2 juni 2016