lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

INSTÄLLDA: Seminarier och kurser våren 2020

kalendarium för kefuseminarier och kurser

ALLA KURSER OCH SEMINARIER UNDER VÅREN ÄR INSTÄLLDA! VI KOMMER ATT GE DESSA KURSER OCH SEMINARIER SÅ FORT TILLFÄLLE GES.  

Konferens

CANCELLED: LU Case Day 2020: Scaffolding Active Learning by Digitalization

Welcome to the 7th LU Case Day. Lund University Case Academy (LUCA) invites enga...

16–17 april 2020

Kurs

INSTÄLLT: KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga

Decentralisering har varit ett centralt inslag i utvecklingsarbetet i kommuner o...

12 maj 2020 kl. 09:00–16:30

Seminarium

INSTÄLLT: Har kommunen blivit Försäkringskassans personliga assistent?

Välkomna till ett KEFU-seminarium på temat: Har kommunen blivit Försäkringskassa...

14 maj 2020 kl. 14:00–16:30

kontakt