lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vilka välfärdseffekter fick utökningen av den obligatoriska folkskolan?

kefu-seminarium den 22 november

Vilka välfärdseffekter fick utökningen av den obligatoriska folkskolan?

Medverkande:
Therese Nilsson, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan.

mer information och anmälan

Tid och plats:

22 november kl 14.00-16-30,
EC3:210, Ekonomihögskolan
Tycho Brahes väg 1, Lund

Anmälan här

Kontakt: kefu@kefu.se