lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Intern styrning av vårdcentraler-en jämförelse mellan Malmö och Helsingfors

KEFU-seminarium den 28 november

Intern styrning av vårdcentraler-en jämförelse mellan Malmö och Helsingfors

Medverkande:
Anna Häger Glenngård, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan.

mer information och anmälan

Tid och plats:

28 november kl.14.00-16.30,
EC3:210, Ekonomihögskolan
Tycho Brahes väg 1, Lund

Anmälan här

Kontakt: kefu@kefu.se