lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminariematerial 2019

Här publiceras material från KEFU-seminarierna 2019 i den mån det finns.

IT-säkerhet och sårbarhet – Hur ser kommunernas krisplanering ut?

Seminarium den 21 mars kl 14.00 – 16.30

Anna Thomasson, docent, Ekonomihögskolan.

IT-säkerhet och sårbarhet – Hur ser kommunernas krisplanering ut?  


Skollagstiftningens uppdrag till skolans kommunala huvudmän och profession

Seminarium den 12 april 14.00 – 16.30

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.
Björn Persson, avdelningschef vid Skolinspektionens regionkontor i Lund.
Sten-Bertil Olsson, Ek. dr., f.d. skoldirektör i Lund.
Lars Werner, f.d. ämnesråd på Utbildningsdepartementet och skollagsexpert.

Om huvudmannens uppgifter enligt gällande skollag och beslutade
ändringar.

Situationsanpassad inspektion – mellan kontroll och tillit  

Delegation. Syfte, reglering och fackliga aspekter  

Vilka krav ställer lagen på skolhuvudmän? 


Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor – Hur hittas, utvecklas och engageras talanger?

Seminarium den 9 maj 14.00 – 16.30

Rikard Larsson, professor, KEFU och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Seminariet baserades på en rapport författad tillsammans med: 

Christine Blomquist, Ek. dr., Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor - Hur hittas, rekryteras och engageras talanger


Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Seminarium den 16 maj 14.00 – 16.30

Jörgen Carlsson, adjunkt. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Mattias Haraldsson, Ek. dr. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Niklas Sandell, Ek. dr. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Kommunala koncerner

Rikard Larsson höll ett KEFU-seminarium om talangförsörjning den 9 maj.

Foto: Mats Brangstrup

kontakt