lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kalendarium

Kurs

KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga

Decentralisering har varit ett centralt inslag i utvecklingsarbetet i kommuner o...

22 november 2019 kl. 09:00–16:30

GRATIS FÖR KEFUS MEDLEMMAR

Seminarierna är gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.